Verksamhetsberättelse 2012

2012


Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2011-05-01 – 2012-04-30 


Styrelse:  Ordförande: Arne Nylander Kassör: Jonas Turesson Sekreterare: Björn Hammar Ledamot: Lisbet Lind Ledamot: Donald Eriksson Ledamot: Erik Nordlund 

Valberedning: Greger Olofsson och Torgny Sjöberg 

Revisorer:  Tommy Vennman   Karin Hedman   

Det har under säsongen 2011/2012 hållits 7 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte. Donald Eriksson har varit ansvarig för hemsidan och hållit den uppdaterad under året. Sidan är fortfarande välbesökt med ca 63 000 besök det senaste året. Lisbeth Brax Olofsson har varit ungdomsansvarig. Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 91 medlemmar varav 59 med tävlingslicens, vid utgången hade vi 68 medlemmar varav 45 med tävlingslicens. 

ÄDHK har under året också haft samarbete med SISU idrottsutvecklarna och Svenska Draghundsportförbundet. 

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året: 

 På årsmötet 110521 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 19 deltagare. 

 Sommarträffen hölls för året 110806 och lockade 30 deltagare (varav 7 barn) till Ekorrsele och Maria och Donalds vildmarkscamp. Som vanligt stod Lisbet Lind bakom draghundsveriges klurigaste tipspromenad för både barn och vuxna. Därutöver var temat hjulfordon av diverse slag – allt från mini- kickbikes till vagnar för stora spann som provkördes och fingrades på! Sommarfesten avlutades runt grillelden där allehanda draghundsminnen avhandlades och planer för kommande säsonger smiddes! 

 Rullatorkoppen firande i år 20-års jubileum och gick som vanligt av stapeln på Trollbergsheden 111008. Även i år provades en delvis ny bansträckning samt nytt start- och målområde. De nya banorna visade sig fungera bra och mötessituationerna minimerades vilket bidrog till ökad säkerhet och effektivare startordning. Till start i de sju olika klasserna kom 52 ekipage varav 5 i barnklassen!

 

 Höstträffen 111112 l lockade 25 medlemmar till bygdegården i Ekorrsele för att lyssna Arne Nylander som berättade om sina erfarenheter av medeldistanskörning och träningsupplägg inför detta. Därefter gavs möjlighet till vaccination av hundar av Håkan Schalin samtidigt som det var allmän ”prylvisning” och erfarenhetsutbyte med tonvikt på olika slag av pannlampor. 

 Kalla Koppen kunde tyvärr inte genomföras denna säsong på grund av väder, vind och plogande vägar. Det gjordes två försök men vid båda tillfällena ställdes alltså Kalla Koppen in. 

 Barn- och ungdomsverksamheten har under året utgjorts av en tipsrunda för barn på sommarträffen samt barnklasser på Rullatorkoppen. Övriga arrangemang (Kalla Koppen och Äggkoppen) med fokus på barn och ungdomar ställdes in på grund av väderförhållanden. Ingen hundförarskola har genomförts under året. 

 Det har varit ännu ett framgångsrikt år för flera av ÄDHKs medlemmar. På barmarks SM tog klubben 2 guldmedaljer och 2 bronsmedaljer. SOC resulterade i fyra medaljer varav ett guld och tre brons. På SM tog ÄDHK hem ett guld, ett silver och två brons och Polarhunds-SM avslutades med ännu ett guld. Även utomlands har ÄDHK haft framgångar genom ett EM-silver i franska Les Fourgs samt en vinst i Finnmarkslöpet 500

Copyright @ All Rights Reserved