Verksamhetsberättelse 2010

2010


Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2009-05-01 – 2010-04-30   


Styrelse:  Ordförande: Arne Nylander Kassör: Tommy Vennman Sekreterare: Björn Hammar Ledamot: Lisbeth Lind Ledamot: Anders Berg Ledamot: Eva Siewertz 

Valberedning: Jonas Thuresson och Greger Olofsson 

Revisorer:  Maria Gustavsson   Donald Eriksson 

Det har under säsongen 2009/2010 hållits 6 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte. Donald Eriksson har varit ansvarig för hemsidan och sett till att den varit uppdaterad under året. Hemsidan har under året haft över 55 000 besök varav drygt 36 000 besök var unika. Lisbeth Brax Olofsson har varit ungdomsansvarig. Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 96 medlemmar varav 70 med tävlingslicens, vid utgången hade vi 107 medlemmar varav 69 med tävlingslicens. 

Vi har under året också haft samarbete med SISU idrottsutvecklarna och Svenska Draghundsportförbundet. 

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året: 

 På årsmötet 090530 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 23 deltagare. 

 Årets sommarträff tillika 20-årsjubileum för ÄDHK hölls den 15/8 i Ytteråträsk utanför Botsmark och lockade 33 deltagare. Lekar, tipspromenad och god wok-mat med avslutande tårta gjorde jubileet mycket trevligt och uppskattat. 

 I Kiruna hölls det slädhunssymposium helgen 3-4 oktober. Årets föreläsare var Ken Anderson, Sigrid Ekran, Marte Heilemann, Charlotte Leschbrandt samt Arleigh Reynolds. Flera klubbmedlemmar deltog i symposiet varav 5 nappade på intresseanmälan för samåkning. 

 Lördagen den 10/10-2009 hölls för 18-året i rad den årliga barmarkstävlingen Rullatorkoppen. Precis som vanligt var tävlingen förlagd till Trollbergsheden men för året med nytt start- och målområde för att förbättra parkeringsmöjligheterna för

tävlande och publik. Även banorna var till viss del omgjorda samt att två nya klasser tillkommit - cani cross för barn och 8-spann med vagn. När dagen gick mot sitt slut så kunde tävlingsledaren Arne Nylander räkna ihop en resultatlista med sammanlagt 65 resultat i de olika klasserna. Owe Johnsson var tävlingsdomare. 

 Höstträffen den 7/11 lockade 49 medlemmar till bildvisning och förläsning av Sörens Uppsäll med anledning av hans resa med hundspann genom hela den svenska fjällkedjan. I samband med träffen vaccinerades och chip-märktes hundar av veterinär Mia Forsgren. Dessutom hölls en prylbytardag. 

 Kalla Koppen 1 i Ekorrsele fick ställas in på grund av för dåliga isar och plogade vägar.   

 Kalla Koppen 2 kördes lördagen den 6/3 i Knaften där arrangörerna hade lagt ner ett kanonjobb med att ”gräva” fram spåren efter senaste veckans snöande. Spåren fick massor av beröm från dem som körde - fin terräng och bra avspärrningar. Banlängder var 5, 11 och 15 kilometer och totalt lockade tidsträningsträffen 16 deltagare till start! 

 På tävlingskommitténs initiativ döptes Vindelfjällslöpet om till Ammarfjällslöpet för att inte blandas samman med Vindelälvsdraget samt att området där tävlingen genomförs benämns Ammarfjällen. 2010 var 10 deltagare anmälda varav 8 kom till start och samtliga 8 fullföljde löpet. Även detta år kördes tävlingen som typ stage race med Ammarnäs som utgångspunkt varje dag.100305-100307. 

 Den planerade träningstävlingen i Arvidsjaur ställdes in på grund av organisatoriska svårigheter för ÄDHK att genomföra en tävling med de flesta medlemmarna och arrangörshjälpen på för långt avstånd från Arvidsjaur. 

 Hundförarskola för barn mellan 8-12 år har genomförts med sammanlagt 5 träffar under året. 16 barn/ungdomar har deltagit och lärt sig grunderna inom draghundsporten, exempelvis hundskötsel, regler vid tävling och utrustning. Första träffen var i Ekorrsele i samband med vaccinationsträffen och där fick deltagarna höra mycket om hundspann i svenska fjällen med härliga bilder (Sören Uppsäll). Kommande träffar förlades till Överklinten där deltagarna lärde sig att göra koppel, köra hundspann samt och även hur det fungerar när man tävlar. Deltagarna ”nosade” även lite på nordisk körning samt visade barmarksträning. Hundkörarskolan avlutades med Ägg-koppen på påskafton.

 ÄDHKs representant tvingades tyvärr avstå från årsstämman pga. sjukdom.

 ÄDHK har under året registrerats som förening i Umeå kommun och kan därigenom bland annat söka LOK-stöd och hyra material till tävlingar/evenemang av kommunen. 

 Lars-Eriks minnesfond – sponsrat ungdomsverksamheten 

 NOLIA – ÄDHK fanns med som representant för slädhundsporten på Stora Nolias dag för idrott. Hundar och material visades upp för en relativt blygsam publik   

 Grönt kort. 5 medlemmar slutförde utbildningen som genomfördes under hösten vid sammanlagt 3 tillfällen. För första gången användes SDSFs nya material på CD-skiva och kursledare var Anders Berg. Utbildningen kan även genomföras via självstudier på distand och några deltagare valde denna variant. Hur många av dessa som även gjort slutprovet är i skrivande stund okänt.

Copyright @ All Rights Reserved