Verksamhetsberättelse 2008

2008

Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2007-05-01 – 2008-04-30

   

Styrelse: Ordförande: Arne Nylander Kassör: Holger Dettki Sekreterare: Björn Hammar Ledamot: Lisbeth Lind Ledamot: Anders Berg Ledamot: Eva Siewertz 

Valberedning: Lars-Eric Eliasson  Fredrik Larsson 

Revisorer: Maria Gustavsson  Donald Eriksson   

Det har under säsongen 2007/2008 hållits 7 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte. Älvarnas Klubblad har utkommit med 3 nummer som sammanställts av Arne Nylander. Holger Dettki har hållit hemsidan uppdaterad under året samt jobbat med konvertering till en ny hemsida. Hemsidan har haft 2700 besök under perioden 070501 – 080430. Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 87 medlemmar varav 58 med tävlingslicens, vid utgången hade vi 97 medlemmar varav 60 med tävlingslicens.   

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året: 

 På årsmötet 070512 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 22 deltagare. 

 Årets traditionsenliga sommarträff hölls vid vackra Missuntjärn norr om Vindeln 070811. Vädret var växlande och en och annan regndroppe nådde de 15 deltagarna som annars kunde glädjas åt en klurig tipspromenad runt den lilla sjön samt sedvanlig korvgrillning och trevlig samvaro. 

 Rullatorkoppen genomfördes i strålande väder vid klubbkåtan på Rödåheden 070929. Som föregående år kördes Rullatorkoppen som så kallad lokal motionstävling med Ove Jonsson som tävlingsdomare och Arne Nylander som tävlingsledare. Ungefär 50 personer deltog som tävlande, handler, supporter och åskådare vid årets Rullatorkopp. Totalt startade 33 ekipage fördelade på 21 vuxna och 6 barn (några körde flera spann).   

 Grönt-Kort-utbildningen kördes detta år i komprimerad form 20-21/10 -07 i Ekorrsele. Föreläsare på utbildningen var Olle Rosén (tävlingsdomare), Malin Johansson Hilonen (veterinär) samt Arne Nylander (tävlingsförare) med Eva Siewertz som cirkelledare. 29 personer blev innehavare av det gröna kortet efter denna helg. 

 I samband med Grönt-Kort-utbildningen kunde veterinär Malin hjälpa till med att vaccinera/chippa hundar under söndagen. 10 medlemmar passade på att utnyttja denna möjlighet. 

 Årets höstträff genomfördes i Ekorrsele 071110 med en mycket intressant och uppskattad hundgenetikföreläsning av Lisbeth Lind. 22 medlemmar deltog totalt. 

 Kalla Koppen blev senarelagt på grund av dåligt före på sjön och kördes 080126. För året var det en hel del nya deltagare från andra klubbar som hittat till Ekorrträsk och Kalla Koppen. Som vanligt avslutades dagen med en värmande chilimåltid och resultatgenomgång. 35 deltagare varav 28 tävlande. 

 Ove Olsson representerade ÄDHK på Svenska Draghundsportförbundets årsstämma i Östersund. 

 Vindelfjällslöpet 2008 blev återigen ett lyckat och väl genomfört arrangemang. 12 förare startade och lika många tog sig i mål utan att en enda hund tvingats bryta! Tävlingen sammanfattas bäst i tävlingskommitténs egen rapport i bilaga 1. 

 En ny hemsida för Älvarnas DHK har tagits fram och kommer att tas i bruk under kommande verksamhetsperiod.


Copyright @ All Rights Reserved