Verksamhetsberättelse 2006

2006

Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2005-05-01 – 2006-04-30 


Det har under året hållits 7 styrelsemöten och 1 årsmöte i föreningen. Älvarnas Klubblad har utkommit med 3 nummer som sammanställts av Arne Nylander och hemsidan på Internet har uppdaterats av webbansvarige Holger Dettki. Under perioden 28/1–12/4 2006 hade hemsidan 705 besökare. Vid ingången av verksamhetsåret hade vi 75 medlemmar varav 48 med tävlingslicens, vid utgången har vi 76 medlemmar varav 45 med tävlingslicens.   

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året: 

 Ett medlemsmöte avhölls i Ekorrsele direkt efter årsmötet den 21 maj. Det var 20 medlemmar närvarande som tillsammans drog upp riktlinjerna för klubbens verksamhet under det kommande året. 

 Sommarfesten hölls vid Lycksele Djurpark den 14 augusti med efterföljande grillning vid Umeälven. Vi fick en guidad visning av de landlevande djuren i parken med speciell betoning på vargarna och deras leverne. Dagen var välbesökt med 26 deltagare och mycket uppskattad. 

 Rullatorkoppen den 8 oktober gick i år tillbaka till att genomföras vid klubbkåtan på Trollberget. Antal startande var 4 barn, tre 2-spann och sexton 4-spann. Dagen avslutades med korvgrillning och fika. 

 Tema- och vaccinationsträffen den 19 november i Ekorrsele bjöd på en föreläsning om lagstiftningen kring hundhållning av Arne Nylander, frågestund med veterinär Mia Forsgren runt hundens sjukdomar och skador, ett bildspel med foton från klubbens arrangemang från 2001 och framåt samt rikligt med fika. Dagen som hade 40 deltagare och avslutades med chipsmärkning och vaccinering av hundar. 

 Kalla Koppen arrangerades den 7 januari återigen på ett exemplariskt sätt av Lars-Eric Eliasson med familj i Ekorrträsk. Distanserna varierade och antal startande medlemmar var 2 barn, femton på 8 km, fyra på 19 km samt fem startande på 28 km. Totalt deltog 35 personer under dagen som avslutades i bygdegården med värmande chili som styrelsen ordnat med. 

 Träningsträffar februari – mars.  3 träningsträffar annonserades ut under februari och mars i Ekorrsele respektive Åkerbäck. Den första träffen genomfördes dock i decimerad skara i stället hemma hos Arne Nylander pga sträng kyla i Ekorrsele. För de övriga två var det tyvärr för få medlemmar som nappade.   

Copyright @ All Rights Reserved