Verksamhetsberättelse 2009

2009

Verksamhetsberättelse för Älvarnas DHK 2008-05-01 – 2009-05-30


Styrelse: Ordförande: Arne Nylander Kassör: Tommy Vennman Sekreterare: Björn Hammar Ledamot: Lisbeth Lind Ledamot: Anders Berg Ledamot: Eva Siewertz

Valberedning: Holger Dettki Dag Asplund Jonas Thuresson

Revisorer: Maria Gustavsson Donald Eriksson

Det har under säsongen 2008/2009 hållits 7 styrelsemöten samt ett ordinarie årsmöte. Älvarnas Klubblad har utkommit med 1 nummer som sammanställts av Arne Nylander. Donald Eriksson har varit ansvarig för uppstart av den nya hemsidan och sett till att den varit uppdaterad under året. Hemsidan har under året haft över 55 000 besök varav drygt 36 000 besök var unika. Vid ingången av verksamhetsåret hade föreningen 97 medlemmar varav 60 med tävlingslicens, vid utgången hade vi 96 medlemmar varav 70 med tävlingslicens.

Föreningen har genomfört följande aktiviteter under året:

• På årsmötet 080510 diskuterades föreningens verksamhet och medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter att genomföra under det nya verksamhetsåret. Årsmötet hade 23 deltagare.

• Årets traditionsenliga sommarträff hölls som föregående år vid vackra Missutjärn norr om Vindeln 080802. Arrangemanget lockade 20 deltagare varav 4 barn samt ett antal hundar. Det grillades korv i trevlig samvaro efter att alla deltagare trasslat sig igenom Lisbeths och Evas tipspromenad.

• Den planerade resan till Finland ställdes tyvärr in på grund av för få anmälningar.

• 41 deltagare sökte sig till Rödåheden 080927 för att köra Rullatorkoppen. För året tidigarelagd en vecka med anledning av att UBHK valt att köra sin tävling Hjuldraget på ”ordinarie helg” för Rullatorkoppen – första helgen i oktober! Då många förare körde flera spann blev det totala antalet starter 46 st vilket är mycket bra! 7 barn ställde upp i barnklassen och ett par ungdomar körde i 2- och 4-spannsklassen! Vädret var toppen och banorna var både snälla för tassar och snabba vilket gjorde att vi kunde bevittna ett banrekord i 4-spannsklassen i år igen! Ove Jonsson var tävlingsdomare och Arne Nylander var tävlingsledare.

• Vid årets höstträff bjöds det på en uppskattad vargföreläsning med Christer Persson och lockade 31 personer till Ekorrsele bygdegård den 8 november. Efter föreläsningen vaccinerades och chip-märktes hundar av veterinär.

• Kalla Koppen arrangerades den 090124 i Ekorrsele. Totalt var det 31 startande varav 4 st i barnklassen, 13 st (13 km släde), 6 st (18 km släde) och 8 st (13 km nordisk stil). Som vanligt tillämpades ingen annan klassindelning. Med supportrar och handlers var deltagarantalet drygt 40 personer.

• Till Vindelfjällslöpet 2009 var 18 deltagare anmälda varav 13 kom till start och 12 fullföljde löpet. Den nya varianten av tävlingen, typ stage race med Ammarnäs som utgångspunkt varje dag uppskattades av de flesta tävlande.

• En ny hemsida för Älvarnas DHK har under året tagit i bruk.

• Klubbladet har under året blivit lagt på is och kommer fortsättningsvis inte att ges ut till medlemmarna. Informationsspridning sker via hemsida, internetmail och i vissa fall via vanliga brev.

• Owe Johnsson representerade ÄDHK på Svenska Draghundsportförbundets årsstämma i Stockholm och blev där även invald i SDSFs styrelse.


Copyright @ All Rights Reserved